YOOtheme

Kontakt

Publiczne Przedszkole w Studzieńcu
Studzieniec 27
09-200 Sierpc
tel. (24) 275-09-74
fax. (24) 275-09-74
przedszkole@gmina.sierpc.pl
Drukuj PDF

 

REKRUTACJA !

Publiczne Przedszkole w Studzieńcu

ogłasza nabór dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

odbywa się w sekretariacie przedszkola

od 12.02.2024r. do 15.03.2024r do godz. 14.30

lub na stronie internetowej przedszkola

w zakładce  /Dla Rodziców/

 

-----------------------------------------------------------------Publiczne Przedszkole w Studzieńcu w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej   na zakup książek dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w łącznej kwocie 3125,00zł zł z czego 625,00 zł stanowi wkład własny organu prowadzącego, czyli Gminy Sierpc. W ramach realizacji programu w przedszkolu odbędą się wydarzenia takie jak : Dzień Święta Książki, Dzień Postaci z Bajki, turniej wiedzy „ Znamy te bajki”, warsztaty z ilustratorem książek, konkursy plastyczne, recytatorskie, spotkania biblioteczne, a także zakupione będą nowości wydawnicze do przedszkolnej biblioteki oraz kącików książki w każdej grupie.