YOOtheme

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Lp.

Etap naboru/czynność rodzica

termin

Rozpoczęcie rekrutacji dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sierpc na wolne miejsca w przedszkolu – wydawanie WNIOSKÓW

od 26 marca

Zakończenie składania przez rodziców wypełnionych WNIOSKÓW z załącznikami do dyrektora przedszkola

17 kwietnia do godz.15.00 !

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

.

21 kwietnia od godz. 13.00

Potwierdzanie (pisemne) w placówce przedszkolnej przez rodziców kandydatów woli posyłania dziecka do przedszkola.

21 i 22 kwietnia do godz. 15.00 !

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.

27 kwietnia od godz. 13.00

Procedura odwoławcza- terminy zgodne z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 poz. 7)

Jeśli przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami zostanie wdrożone postępowanie uzupełniające, które zostanie zakończone w ostatnim dniu roboczym sierpnia (art.20zd)